15x42x17 bearing

Contact Now

15 mm x 42 mm x 17 mm KOYO 2302 self aligning ball bearings

17 mm 30 mm
2.83 kN 4.73 Hz

15,000 mm x 42,000 mm x 17,000 mm SNR 2302G15 self aligning ball bearings

UC210-30G2T20 47.62 mm
2.79 kg 214 mm

15 mm x 42 mm x 17 mm CYSD 88602 deep groove ball bearings

144 mm 18.2 kN
8 Nm 29.6 kN

15 mm x 42 mm x 17 mm SKF 2302E-2RS1TN9 self aligning ball bearings

25.4 mm 21 mm
62 mm 3.7 Nm

15 mm x 42 mm x 17 mm NACHI 2302 self aligning ball bearings

19.5 kN 30 mm
47 mm PE206-
1/4